NGHỊ ĐỊNH SỐ 52/2012/NĐ-CP QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VPHC TRONG LĨNH VỰC PCCC

Ngày 14 tháng 6 năm 2012 Thủ tướng Chính Phủ đã ban hành Nghị định số 52/2012/NĐ-CP về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy thay thế Nghị định số 123/2005/NĐ-CP ngày 5 tháng 10 năm 2005.

Theo đó, Nghị định đã quy định cụ thể, từng hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy, nguyên tắt xử phạt, hình thức xử phạt, mức phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền xử phạt, trình tự, thủ tục xử phạt, khiếu nại tố cáo và giải quyết khiếu nại tố cáo, về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy. Đối tượng áp dụng của Nghị định này là các cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Cháy căn hộ trong chung cư K300 trên đường Quách Văn Tuấn, phường 12, quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh, xảy ra sáng 3/4/2012

Theo tính chất, mức độ vi phạm mà các cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy có thể bị phạt từ cảnh cáo, phạt tiền (thấp nhất là 100.000 đ – 30.000.000 đ) kèm theo là các hình thức xử phạt bổ sung (tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề, tịch thu tang vật, phương tiện…) và biện pháp khắc phục hậu quả, bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật dân sự…

Nghị định gồm 5 chương với 41 điều có những thay đổi, bổ sung phù hợp  với tình hình kinh tế, xã hội của đất nước và có hiệu lực kể từ ngày 05 tháng 8 năm 2012.

Trước đó, ngày 22 tháng 5 năm 2012 Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đã ký ban hành Nghị định số 46/2012/NĐ-CP về việc sữa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy và Nghị định số 130/2006/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2006 quy định chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc có hiệu lực thi hành từ ngày 15/7/2012.

Mr.Tín (0936.114114 – 0386.114114)

“Chất lượng tiên phong”