NGHỊ ĐỊNH SỐ 46/2012/NĐ-CP CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

*  Nghị định số 46/2012/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy và Nghị định số 130/2006/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2006 quy định chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc  46nd.doc

Mr.Tín (0936.114114 – 0386.114114)

“Chất lượng tiên phong”

 

CÁC TIN KHÁC