6 KỸ NĂNG PCCC TRONG GIA ĐÌNH

6 kỹ năng PCCC trong gia đình

Các bạn có biết, cứ 2 vụ cháy lại có 1 vụ xảy ra ngay trong các gia đình

Do bất cẩn khi đung nấu trong sử dụng điện, hoặc xăng dầu và hoá chất

Khi đun nấu thắp hương hay hàn cắt kim loại phải có người trông coi

Khi đun nấu thắp hương hay hàn cắt kim loại phải có người trông coi

Khi đun nấu thắp hương hay hàn cắt kim loại phải có người trông coi

Không buôn bán tàng trữ trai phép các chất dễ cháy nổ

Không buôn bán tàng trữ trai phép các chất dễ cháy nổ

Sắp xếp đồ dùng vật liệu dễ cháy xa nguồn lửa, nguồn điện ít nhất 50 cm

Sắp xếp đồ dùng vật liệu dễ cháy xa nguồn lửa, nguồn điện ít nhất 50 cm

Hệ thống điện phải có thiết bị bảo vệ chống quá tải, tắt điện khi đi ngủ hoặc ra khỏi nhà

Hệ thống điện phải có thiết bị bảo vệ chống quá tải , tắt điện khi đi ngủ hoặc ra khỏi nhà

Lắp thiết bị báo cháy báo rò rỉ ga, có thiết bị chữa cháy tại chỗ

Lắp thiết bị báo cháy báo rò rỉ ga, có thiết bị chữa cháy tại chỗ

Mỗi gia đình hãy chuẩn bị phương án thoát nạn như lối thoát phụ

Cách dỡ mái, phá cửa, mở lối thoát khi cần thiết

Mỗi gia đình hãy chuẩn bị phương án thoát nạn như lối thoát phụ, cách dỡ mái, phá của mở lối thoát khi cần thiết

Chuyên tư vấn  thiết kế PCCC – thẩm duyệt PCCC – nghiệm thu PCCC – kiểm định thiết bị PCCC – thi công và giám sát PCCC .
Nhà nhập khẩu và sản xuất Máy bơm dùng trong cấp nước PCCC,cấp nước công nghiệp .

Chuyên giải pháp ngăn cháy và chống cháy lan ( Sơn chống cháy,cửa chống cháy,vách ngăn cháy,thạch cao chống cháy,kính chống cháy…..)

Mr.Tín ( 0936.114 114 – 0386.114 114 )