Thông tư quy định chế độ chính sách đối với lực lượng chữa cháy tại chỗ

Thông tư quy định chế độ chính sách đối với lực lượng chữa cháy tại chỗ

Ngày 30/6/2021, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ký, ban hành Thông tư số 04/2021/TT-BLĐTBXH hướng dẫn một số chế độ đối với người được điều động, huy động trực tiếp chữa cháy, phục vụ chữa cháy, thành viên đội dân phòng, đội PCCC cơ sở và chuyên ngành tham gia huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC để thay thế Thông tư liên tịch số 52/2015/TTLT-BLĐTBXH-BCA-BTC của Bộ Lao động Thương binh Xã hội, Bộ Công an, Bộ Tài chính. 

Điểm nổi bật tại Thông tư là người được điều động, huy động chữa cháy, phục vụ chữa cháy bị chết có thể được xét công nhận liệt sỹ. Cụ thể, người được điều động, huy động trực tiếp chữa cháy, phục vụ chữa cháy không tham gia bảo hiểm y tế bị tai nạn, bị thương được đơn vị quản lý trực tiếp chi trả toàn bộ chi phí khám bệnh, chữa bệnh theo giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở y tế công lập theo quy định. Ngoài ra, họ còn được chi trả trợ cấp một lần hoặc trợ cấp hàng tháng, trợ cấp phục vụ theo mức suy giảm khả năng lao động.

Bên cạnh đó, nếu người được điều động, huy động trực tiếp chữa cháy, phục vụ chữa cháy bị chết đang tham gia bảo hiểm xã hội, thân nhân của họ được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng hoặc trợ cấp tuất một lần; cơ quan, tổ chức, cá nhân tổ chức mai táng được hưởng trợ cấp mai táng theo quy định.

Nếu người được điều động, huy động trực tiếp chữa cháy, phục vụ chữa cháy không tham gia bảo hiểm xã hội bị chết, thân nhân được trợ cấp tuất một lần khi chết do tai nạn lao động theo quy định pháp luật hoặc trợ cấp tuất hằng tháng; cơ quan, tổ chức, cá nhân tổ chức mai táng được hưởng trợ cấp mai táng. Ngoài ra, người có đủ điều kiện xét công nhận là liệt sỹ thì được cơ quan có thẩm quyền xét công nhận là liệt sỹ.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 15/8/2021 (nội dung Thông tư được đăng tải trên Website: canhsatpccc.gov.vn trong mục Văn bản pháp quy).

Thông tư số 04/2021/TT-BLĐTBXH Vv Hướng dẫn một số chế độ đối với người được điều động, huy động trực tiếp chữa cháy, phục vụ chữa cháy và cán bộ, đội viên đội dân phòng, đội PCCC cơ sở, chuyên ngành tham gia huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC