QUY ĐỊNH MỚI VỀ PCCC

Văn bản mà bạn nói đến là Nghị định 46/2012/NĐ-CP ban hành ngày 22/5/2012 và có hiệu lực áp dụng từ ngày 15/7/2012. Bạn chú ý là nó không phải thay thế Nghị định 35/2003/NĐ-CP mà chỉ là sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 35/2003/NĐ-CP thôi nhé.

Một số điểm sửa đổi, bổ sung lớn của Nghị định 46/2012/NĐ-CP so với Nghị định 35/2003/NĐ-CP như sau:

1. Bỏ quy định về việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về PCCC đối với cơ sở. Thay vào đó là văn bản cam kết thực hiện các quy định về PCCC do cơ sở tự cam kết.

2. Thu hẹp đối tượng phải thẩm duyệt về PCCC, giao bớt một số dạng công trình để chủ đầu tư và cơ quan cấp phép xây dựng tự tiến hành thẩm duyệt.

3. Bỏ thủ tục kiểm tra thi công, quy định rõ hơn các bước thẩm duyệt và đơn giản hóa thủ tục thẩm duyệt.

4. Sửa đổi bổ sung một số quy định về xây dựng, phê duyệt, thực tập phương án chữa cháy.

Mr.Tín (0936.114114 – 0386.114114)

“Chất lượng tiên phong”

CÁC TIN KHÁC