Cây thử khói cho đầu báo khói, nhiệt Horing AH-03218

Liên hệ

Đặc điểm nổi bật của cây thử khói cho đầu báo khói, nhiệt Horing AH-03218

– Sử dụng để kiểm tra đối với đầu báo nhiệt và đầu báo khói.

– Đầu thử được điều chỉnh linh hoạt. Nó có năm phần và có thể mở rộng từ 1.44M đến 5m.

Đăng ký email để nhận thông tin tư vấn và báo giá nhanh nhất! 




    gọi ngay Facebook