PHÂN CẤP THẨM DUYỆT VỀ PCCC GIỮA CÁC CƠ QUAN

Theo khoản 5, mục IV Thông tư số 04/2004/TT-BCA của Bộ Công an quy định phân cấp thẩm duyệt về PCCC như sau:

 Cục Cảnh sát PCCC thẩm duyệt đối với các dự án đầu tư và thiết kế kỹ thuật công trình quan trọng quốc gia do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, quyết định đầu tư; hồ sơ thiết kế chế tạo mới hoặc hoán cải phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về đảm bảo an toàn phòng cháy và chữa cháy; những dự án đầu tư và thiết kế kỹ thuật do Phòng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy Công an cấp tỉnh đề nghị hoặc những công trình khác do Tổng cục Cảnh sát quyết định theo yêu cầu nghiệp vụ.

– Phòng Cảnh sát PCCC Công an cấp tỉnh, Sở Cảnh sát PCCC các tỉnh thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy các dự án đầu tư và thiết kế kỹ thuật đối với những trường hợp không thuộc thẩm quyền của Cục Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy và những trường hợp do Cục Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy uỷ quyền. Trong trường hợp uỷ quyền. Cục Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy phải có văn bản uỷ quyền của Cục trưởng.

Đối với nhà cao tầng, theo mình biết thì Cục Cảnh sát PCCC đảm nhận việc thẩm duyệt đối với nhà cao trên 100m hoặc từ 31 tầng trở lên. Do vậy trường hợp công trình của bạn phải mang ra Cục Cảnh sát PCCC để thẩm duyệt thôi
Mr.Tín (0936.114114 – 0386.114114)

“Chất lượng tiên phong”

CÁC TIN KHÁC